SOS CAIZA wil in eerste instantie onderwijs voorzien voor kinderen in het dorp Caiza D in het Andesgebergte. Daarnaast springt de vzw in bij financiële kosten bij realisaties van plaatselijke initiatieven (riolering, uitbreiding drinkwatervoorziening, enz.).

 


Onderwijs en internaat

Het onderwijs is altijd het hoofddoel geweest van onze werking. We zijn er immers van overtuigd dat het onderwijs de sleutel is naar een structurele verbetering in de situatie van de indiaanse plattelandsbevolking in Bolivia. Educatie maakt de inwoners van Caiza D alerter voor uitbuiting van welke aard ook.  Onderwijs stelt hen in staat initiatieven te nemen om hun levenssituatie te verbeteren. Dit is een lange weg maar ons inziens de meest geschikte voor een duurzame ontwikkeling. 

 

Er wordt onderwijs gegeven op drie niveaus: kleuter- en lager onderwijs (Escuela José Alonso Ibáñez), secundair onderwijs (Colegio Pablo Sexto) en volwassen onderwijs. Het volwassen onderwijs wordt georganiseerd door de overheid en gesteund door de parochie. De overige onderwijsvormen zijn erkend en gesubsidieerd door de Boliviaanse overheid, die de weddes van de leerkrachten betaalt. Werkingstoelagen of subsidies voor infrastructuur vallen volledig ten laste van onze vzw. Naar Boliviaanse normen ligt het niveau zeer hoog. Veel oud-studenten hebben dankzij beurzen uit Vlaanderen en Wallonië hun hogere studie kunnen voltooien aan hogescholen en universiteiten in Bolivia en zelfs in Europa en Japan. 

 

Aangezien de leerlingen uit een wijde omgeving komen - sommigen zelfs van meer dan 100 kilometer ver - verblijven ze meestal op internaat. Onze vereniging heeft in Caiza de bouw, het onderhoud en de werking van een meisjes- en een jongensinternaat (respectievelijk het Internado Srta. Lia Claeys-Vernack en het Internado Rvdo. Padre Santiago Mestrio) bekostigd. Gezien het zeer beperkte budget van de ouders van campesino-kinderen, zal het bekostigen van hun opleiding en internaatsverblijf steeds een belangrijke financiële inspanning blijven vergen van onze vzw. Door het grote succes van de internaten startten we in 2008 met een derde internaat, speciaal voor de jongere kinderen van het Escuela (Internado Srta. Irene Vanhaverbeke).

 


Wegenaanleg

Overal in het Andesgebergte gebruikt men tijdens het droge seizoen de bedding van de rivier als weg. Caiza en de omliggende dorpen waren in het regenseizoen enkel te voet of per lastdier bereikbaar. Om het eeuwenoude isolement te doorbreken, heeft men vele tientallen kilometer grindweg aangelegd. Daarbij werd gebruik gemaakt van een bulldozer gefinancierd door onze vzw. De dorpsbewoners en de leerlingen van de scholen hielpen bij de aanleg. Zo werden de dorpen permanent bereikbaar. Het onderhoud van deze wegen is ondertussen overgenomen door het plaatselijke gemeentebestuur.

 


Medische initiatieven, watervoorziening en sanitair

Er werd een drinkwaternet en een riolering aangelegd, waardoor ook de sanitaire voorzieningen in Caiza geoptimaliseerd konden worden. De gemeentelijke overheid staat nu deels in voor deze infrastructuur. 

 

De oorspronkelijke kleine medische post voor dringende gevallen (indertijd vooral gerund door de Antwerpse dokter Dia Severeyns die in Toropalca verbleef) is met hulp van de overheid inmiddels uitgegroeid tot een klein ziekenhuis.

 

 


Land- en tuinbouw

Irrigatiewerken en bestrijding van erosie zorgden voor vooruitgang op gebied van land- en tuinbouw. Een Boliviaanse agronoom, een oud-leerling van het college, leert de inwoners van Caiza D ook betere of nieuwe groenten- en diersoorten kweken.

 

 


COÖPERATIES

Deze coöperaties voor voeding, bouw, hout- en metaalbewerking en platería (kunstambacht zilverbewerking) werden door afgevaardigden van de arbeiders en van de equipe bestuurd. Ze controleerden de afgewerkte producten, stelden de verkoopsprijs vast en kochten de grondstoffen aan. Deze coöperaties zijn ondertussen opgeheven omdat de indiaanse bevolking in Caiza inmiddels voldoende ervaring heeft en initiatief toonde om dit zelf in handen te nemen.

 


Weeshuis

De vzw ondersteunde in het verleden ook een weeshuis dat aan de rand van het dorp gelegen was. Belgische giften zorgden er mee voor materiële en financiële hulp aan noodlijdende en kinderrijke gezinnen. Ondertussen bestaat dit weeshuis niet langer.